Καταχωρήστε το προϊόν

ΕΓΓΥΗΣΗ TEMPUR®

Το παρόν έγγραφο παραθέτει τους όρους και τις εξαιρέσεις από την εγγύηση TEMPUR για

τα νέα προϊόντα TEMPUR που πωλούνται σε καταναλωτές παγκοσμίως (εκτός από τις ΗΠΑ

και τον Καναδά).

Ποιος προσφέρει την εγγύηση TEMPUR**;**

Κατασκευαστής των προϊόντων TEMPUR (εκτός αυτών που πωλούνται στις ΗΠΑ και τον Καναδά) είναι η Dan-Foam ApS, εταιρεία που έχει συσταθεί στη Δανία με αριθμό εταιρικού μητρώου DK-24209709. Διεύθυνση καταστατικής έδρας: Holmelund 43, 5560 Aarup, Δανία

(ο «Κατασκευαστής»). Η Dan-Foam ApS είναι θυγατρική της TEMPUR-Sealy International, Inc.

Τι καλύπτει η εγγύηση;

Ο Κατασκευαστής εγγυάται ότι όλα τα νέα και γνήσια προϊόντα TEMPUR δεν παρουσιάζουν ατέλειες στα υλικά εξαιτίας κακοτεχνίας ή ελαττωματικών υλικών για την προβλεπόμενη περίοδο εγγύησης (βλ. ενότητα «Για πόσο καιρό;») εκτός εάν το προϊόν έχει εξαιρεθεί ρητά ή εάν ισχύει κάποια εξαίρεση (βλ. ενότητα «Εξαιρέσεις»). Η εγγύηση TEMPUR ισχύει για τα προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές οπουδήποτε στον

κόσμο (εκτός από τις ΗΠΑ και τον Καναδά) από τον Κατασκευαστή ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης, για προσωπική χρήση και όχι στο πλαίσιο επιχειρηματικών, εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Κατάλογος των εξουσιοδοτημένων

αντιπροσώπων λιανικής πώλησης υπάρχει στη διεύθυνση https://retailers.tempur.com/gr/el

 

Για πόσο καιρό;

Η εγγύηση TEMPUR διαρκεί για την περίοδο που αναγράφεται επάνω ή μέσα στη συσκευασία του σχετικού προϊόντος ή που αναφέρεται στη διεύθυνση www.Warranty.tempur.com, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αγοράς (εκτός από τις περιπτώσεις όπου το προϊόν ήταν πρωτύτερα εκθεσιακό κομμάτι ή μοντέλο επίδειξης, οπότε η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία κατασκευής). Η περίοδος εγγύησης (εκτός εάν διευκρινίζεται διαφορετικά) είναι γενικά:

 

ΕΓΓΥΗΣΗ TEMPUR®

Προϊόν: Αφρώδης πυρήνας Εγγύηση προϊόντος Τι καλύπτεται;
Tempur® Hybrid (Luxe,Elite και Supreme με/χωρίς CoolTouch™)
Tempur® Original (Luxe,Elite και Supreme με/χωρίς CoolTouch™)
Tempur® Cloud (Luxe,Elite και Supreme με/χωρίς CoolTouch™)
Tempur® Sensation (Luxe,Elite και Supreme με/χωρίς CoolTouch™)
Tempur® Firm (Luxe,Elite και Supreme με/χωρίς CoolTouch™)
Tempur® North Mattress 
  
10 χρόνια Ελαττώματα υλικών λόγω

ελαττωματικής κατασκευής ή υλικών

ή αλλαγών που προκαλούν ορατή

εσοχή μεγαλύτερη από 2 cm στο υλικό

TEMPUR
TEMPUR® Original (15, 15XL, 19, 20, 21,

25, Deluxe 17 (μόνο με κάλυμμα velour),

Deluxe 22, Deluxe 27,Breeze 22, Breeze 27,

Supreme 31)

TEMPUR® Cloud (19,21,25,Deluxe 22,

Deluxe 27, Breeze 22, Breeze 27)

TEMPUR® Sensation (19,21,25,

Deluxe 22, Deluxe 27, Breeze 22, Breeze 27

TEMPUR® Topper 7

TEMPUR® Experience Mattress

TEMPUR Relaxation Mattress
15 χρόνια περιορισμένη

εγγύηση *

(δείτε σημείωση κάτω

από τον πίνακα)
Ελαττώματα υλικών λόγω

ελαττωματικής κατασκευής ή υλικών

ή αλλαγών που προκαλούν ορατή

εσοχή μεγαλύτερη από 2 cm στο υλικό

TEMPUR
TEMPUR® Topper 5

TEMPUR® Futon All Seasons™

TEMPUR® Futon Deluxe (7cm)
5 χρόνια Ελαττώματα υλικών λόγω ελαττωματικής

κατασκευής ή υλικών ή αλλαγών που

προκαλούν ορατή εσοχή μεγαλύτερη από

2 cm στο υλικό TEMPUR
TEMPUR® Topper Deluxe 3.5

TEMPUR® Topper 3.5
3 χρόνια Ελαττώματα υλικών λόγω

ελαττωματικής κατασκευής ή υλικών

ή αλλαγών που προκαλούν ορατή

εσοχή μεγαλύτερη από 2 cm στο υλικό

TEMPUR
TEMPUR® Futon Basic (6cm)

TEMPUR® Futon Simple (6cm)
2 χρόνια Ελαττώματα υλικών λόγω

ελαττωματικής κατασκευής ή υλικών

ή αλλαγών που προκαλούν ορατή

εσοχή μεγαλύτερη από 2 cm στο υλικό

TEMPUR
Όλα τα μαξιλάρια, μαξιλαράκια, σφήνες και

προϊόντα υποστήριξης TEMPUR®
3 χρόνια Ελαττώματα υλικών λόγω

ελαττωματικής κατασκευής ή υλικών

ή αλλαγών που προκαλούν ορατή

εσοχή μεγαλύτερη από 2 cm στο υλικό

TEMPUR
TEMPUR Bicycle Pad

TEMPUR Sleep Mask
2 χρόνια Ελαττώματα υλικών λόγω

ελαττωματικής κατασκευής ή υλικών.

 

Προϊόν: Καλύμματα Εγγύηση προϊόντος Τι καλύπτεται;
Καλύμματα για όλα τα προϊόντα, εκτός αν

αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω
2 χρόνια Ελαττώματα υλικών λόγω

ελαττωματικής κατασκευής ή υλικών.
Κάλυμμα για TEMPUR® Futon Simple 1 χρόνο Ελαττώματα υλικών λόγω

ελαττωματικής κατασκευής ή υλικών.

 

Προϊόν: Κρεβάτια και μέρη κρεβατιών Εγγύηση προϊόντος Τι καλύπτεται;
Όλες οι βάσεις κρεβατιού TEMPUR®,

Κορνίζες κρεβατιών και κεφαλές, εκτός αν

αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω

ΟΛΑ τα στοιχεία του συστήματος

κρεβατιών - μονάδες τηλεχειρισμού,

μονάδες μασάζ και μοτέρ κλίνης
2 χρόνια Ελαττώματα υλικών λόγω

ελαττωματικής κατασκευής ή υλικών.
Σκελετός κρεβατιού Prestige 3 χρόνια Ελαττώματα υλικών λόγω

ελαττωματικής κατασκευής ή υλικών.
Μοτέρ ρυθμιζόμενης βάσης κρεβατιού

North
5 χρόνια Ελαττώματα υλικών λόγω

ελαττωματικής κατασκευής ή υλικών.

 

*Περιορισμένη εγγύηση: εάν υποβάλετε έγκυρη απαίτηση μετά το πέρας 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς, ο Κατασκευαστής θα σας παράσχει ένα αντίστοιχο στρώμα υπό τον όρο ότι πληρώνετε ένα ποσοστό της τιμής του στρώματος αντικατάστασης**, βλ. παρακάτω πίνακα ποσοστών:

Έτη 0 - 5: δεν πληρώνετε τίποτα
Έτος 6: πληρώνετε 10% της τρέχουσας

ενδεικτικής λιανικής τιμής
Έτος 11: πληρώνετε 60% της τρέχουσας

ενδεικτικής λιανικής τιμής
Έτος 7: πληρώνετε 20% της τρέχουσας

ενδεικτικής λιανικής τιμής
Έτος 12: πληρώνετε 70% της τρέχουσας

ενδεικτικής λιανικής τιμής
Έτος 8: πληρώνετε 30% της τρέχουσας

ενδεικτικής λιανικής τιμής
Έτος 13: πληρώνετε 80% της τρέχουσας

ενδεικτικής λιανικής τιμής
Έτος 9: πληρώνετε 40% της τρέχουσας

ενδεικτικής λιανικής τιμής
Έτος 14: πληρώνετε 90% της τρέχουσας

ενδεικτικής λιανικής τιμής
Έτος 10: πληρώνετε 50% της τρέχουσας

ενδεικτικής λιανικής τιμής
Έτος 15: πληρώνετε 95% της τρέχουσας

ενδεικτικής λιανικής τιμής

 

**Η τιμή του στρώματος αντικατάστασης εξαρτάται από την τιμή που δημοσιεύεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο του κατασκευαστή με τις ενδεικτικές λιανικές τιμές για τη συγκεκριμένη χώρα τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η απαίτηση.

 

Τι θα κάνουμε;

Όπου υποβάλλεται μια έγκυρη απαίτηση σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση TEMPUR, εναπόκειται στην κρίση του κατασκευαστή είτε να επισκευάσει το ελαττωματικό προϊόν, είτε να παράσχει δωρεάν ένα αντίστοιχο προϊόν αντικατάστασης.

Ο κατασκευαστής θα επιστρέψει τα εύλογα έξοδα παράδοσης ενός ελαττωματικού προϊόντος που επιστρέφεται για επισκευή ή αντικατάσταση, εφόσον η απαίτηση είναι έγκυρη βάσει των όρων της παρούσας εγγύησης TEMPUR και το προϊόν επιστρέφεται από μια διεύθυνση στην ίδια χώρα με αυτήν του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου λιανικής

πώλησης από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Το επισκευασμένο προϊόν ή το προϊόν αντικατάστασης θα παραδοθεί δωρεάν σε μια διεύθυνση στην ίδια χώρα με αυτήν του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, τυχόν έξοδα παράδοσης που συνδέονται με επισκευές ή αντικαταστάσεις είναι ευθύνη του αγοραστή.

Σε περίπτωση αντικατάστασης, ο κατασκευαστής θα καταβάλλει προσπάθεια να παράσχει ένα προϊόν αντικατάστασης από την ίδια σειρά. Ωστόσο, εάν η σειρά προϊόντων έχει σταματήσει να κατασκευάζεται ή εάν το προϊόν δεν είναι άλλως διαθέσιμο, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει ένα προϊόν αντικατάστασης που, αποκλειστικά κατά τη διακριτική του ευχέρεια, είναι παρόμοιο με το ελαττωματικό προϊόν.

Η εγγύηση TEMPUR παρέχει κάλυψη από την ημερομηνία αγοράς (ή την ημερομηνία κατασκευής στην περίπτωση προϊόντων που ήταν πρωτύτερα εκθεσιακά κομμάτια ή μοντέλα επίδειξης) του αρχικού προϊόντος. Δεν ανανεώνεται με την παροχή επισκευασμένου προϊόντος ή προϊόντος αντικατάστασης. Στις περιπτώσεις αυτές, η εγγύηση TEMPUR θα ισχύει για την περίοδο που απομένει από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς ή κατασκευής,

ανάλογα με την περίπτωση.

Εξαιρέσεις

Η εγγύηση TEMPUR δεν ισχύει:
* εάν το προϊόν αγοράστηκε μεταχειρισμένο, δεύτερο χέρι ή από οποιονδήποτε άλλον εκτός από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης ή κατευθείαν από τον Κατασκευαστή. Κατάλογος των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων λιανικής πώλησης υπάρχει στη διεύθυνση www.Warranty.tempur.com * εάν η διαδικασία υποβολής απαίτησης βάσει της εγγύησης TEMPUR (που περιγράφεται στην ενότητα με επικεφαλίδα «Πώς να υποβάλετε απαίτηση βάσει της εγγύησης TEMPUR») δεν έχει ακολουθηθεί σωστά. * εάν η χρήση ή/και ο χειρισμός του προϊόντος δεν έγινε με τη δέουσα προσοχή ή/και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, καθαρισμού και συντήρησης που δίνονται στη διεύθυνση www.Warranty.tempur.com * εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά εσκεμμένα ή ως αποτέλεσμα αμέλειας, κοψίματος, καύσης, πλημμύρας ή οποιασδήποτε άλλης ακατάλληλης χρήσης από εσάς ή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος. * εάν η ατέλεια προκλήθηκε επειδή το προϊόν κάμφθηκε, πιέστηκε ή εκτέθηκε σε χαμηλές θερμοκρασίες για χρονικό διάστημα που προκάλεσε σχίσιμο ή μόνιμη παραμόρφωση του υλικού. * εάν το προϊόν βράχηκε ή μουσκεύτηκε παρά τις αντίθετες συστάσεις του κατασκευαστή. * εάν διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι εξαιρετικά λεκιασμένο, λερωμένο ή/και αντιβαίνει με άλλο τρόπο στους κανόνες υγιεινής. * εάν το προϊόν τροποποιήθηκε ή επισκευάστηκε χωρίς την προηγούμενη άδεια του κατασκευαστή. * εάν έγινε υπερφόρτωση ή κακή χρήση των βάσεων των ρυθμιζόμενων βάσεων κρεβατιών παρά τους περιορισμούς βάρους του κατασκευαστή. * εάν η ατέλεια είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς. * για τα φερμουάρ στο κάλυμμα των προϊόντων TEMPUR εκτός αν είναι ελαττωματικά κατά την παραλαβή του προϊόντος. * για τις παντόφλες. Δεν προσφέρουμε παράταση εγγύησης σε αυτό το είδος. * για τα στρώματα (στο πλαίσιο των προϊόντων με τη σήμανση CE), η ατέλεια ή η αλλαγή στο προϊόν αποτελεί μόνο ασήμαντη διαφορά ή φυσιολογική αλλαγή που δεν επηρεάζει τις ιδιότητες κατανομής πίεσης του προϊόντος.

 

Πώς να υποβάλετε απαίτηση στο πλαίσιο της εγγύησης TEMPUR

Για να υποβάλετε απαίτηση στο πλαίσιο της εγγύησης TEMPUR πρέπει:
* να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν (τον «Πωλητή»). Εάν ο Πωλητής είτε δεν δραστηριοποιείται πλέον επιχειρηματικά, είτε δεν είναι πια εξουσιοδοτημένος πωλητής λιανικής πώλησης της TEMPUR, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή. * να προσκομίσετε το πρωτότυπο τιμολόγιο ή την ταμειακή απόδειξη ως αποδεικτικό της αγοράς. * να έχετε συμπληρώσει σωστά το πιστοποιητικό εγγύησης TEMPUR που σας δόθηκε τη στιγμή της αγοράς ή το online έντυπο που διατίθεται στη διεύθυνση www.Warranty.tempur.com. Καταχωρίστε την εγγύηση TEMPUR που λάβατε όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την αγορά σας. * να επιστρέψετε το προϊόν στον πωλητή ή στον κατασκευαστή (αλλά μόνο εάν ο Κατασκευαστής έχει ζητήσει το προϊόν). Εάν ο κατασκευαστής αποφασίσει ότι η απαίτηση είναι έγκυρη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εγγύησης TEMPUR, θα σας επιστρέψει τα εύλογα έξοδα παράδοσης για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος, εφόσον το προϊόν επιστρέφεται από μια διεύθυνση στην ίδια χώρα με αυτή του πωλητή.

 

Πυρασφάλεια

Τα προϊόντα Tempur συμμορφώνονται με τα εφαρμοστέα πρότυπα ασφαλείας, τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν ή την περιοχή, όπως περιγράφεται παρακάτω. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται μετά από σχετική αίτηση.

Στρώματα EN 597-1

(Δοκιμή με τσιγάρο)
Μαξιλάρια EN**/**ISO 12952-1

(Δοκιμή με τσιγάρο)
Στρώματα

(έκδοση

Ηνωμένου

Βασιλείου)
BS 7177 Χαμηλός κίνδυνος -

(DS/EN 597-1 (τσιγάρο)

DS/EN 597-2 (σπίρτο)

BS 5852 (Ξυλοκατασκευή V) σε

αφρό)
Μαξιλάρια

(έκδοση Ηνωμένου

Βασιλείου)
(EN/ISO 12952-1 (Δοκιμή με τσιγάρο)

EN/ISO 12952-2 (Σπίρτο)

BS 5852 (Ξυλοκατασκευή V) σε αφρό)
Προϊόντα

TEMPUR
Κανονισμοί πυροπροστασίας για

έπιπλα και επιπλώσεις - BS 5852
Κοκκώδη μαξιλάρια

(έκδοση Ηνωμένου

Βασιλείου)
EN/ISO 12952-1 (Δοκιμή με τσιγάρο)

+ EN/ISO 12952-2 (Σπίρτο) και

BS 5852 (πηγή 2)

 

Σήμανση CE

Πολλά προϊόντα TEMPUR φέρουν τη σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα (κλάση 1), γεγονός που σημαίνει ότι οι ιδιότητες των προϊόντων πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. Ελέγξτε την ετικέτα με τις οδηγίες πλυσίματος για να δείτε αν το προϊόν που

έχετε αγοράσει φέρει τη σήμανση CE.

Η ευθύνη μας απέναντί σας

Η ευθύνη του κατασκευαστή περιορίζεται στο κόστος επισκευής ή/και αντικατάστασης του προϊόντος βάσει της εγγύησης TEMPUR. Συνεπώς, ο κατασκευαστής δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία, με όποιον τρόπο και αν προκλήθηκε, η οποία απορρέει από την αγορά, κτήση, πώληση ή χρήση των προϊόντων. Ωστόσο, ο κατασκευαστής δεν αποκλείει ή περιορίζει με κανένα τρόπο την ευθύνη του για θάνατο

ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλειά του ή από απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.

Τα προϊόντα πωλούνται μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε διαφυγόντα κέρδη, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.

 

Τα νόμιμα δικαιώματά σας

Η εγγύηση TEMPUR δεν επηρεάζει τα νομοθετικά κατοχυρωμένα δικαιώματα ενός καταναλωτή βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, αλλά έχει στόχο να βελτιώσει τα δικαιώματα του καταναλωτή, ανάλογα με την περίπτωση.

Στοιχεία πελάτη
Στοιχεία καταστήματος
Στοιχεία προϊόντος

Δοκιμάστε όλα τα προϊόντα TEMPUR ® σ’ ένα κατάστημα!